తెలంగాణ సమాచార టాస్క్ ఫోర్స్ ఎల్లప్పుడూ మీ అమూల్యమైన సలహాలు, సూచనలు తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మా వెబ్సైట్ పైన మీ అభిప్రాయాలు మరియు ఇక్కడ ప్రచురితం అవుతున్న సమాచారం పైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే తెలియజేయగలరని మనవి .

Contact Details

eTelangana News Desk
7th Floor, Saptagiri Towers, Begumpet, Hyderabad, 500016.

040 - 66628288. (Main Number)
404-315-1558. (Fax Number)

Email: info@etelangana.org

Technical Enquires

Vaisheshi, Technical Head

Email: admin@etelangana.org

Send us a message!