రంజాన్‌కు ముస్తాబైన మక్కా మసీదు

రంజాన్ మాసంలో ప్రార్థనలు సజావుగా నిర్వహించేందుకు చారిత్రక మక్కా మసీదులో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు .16వ శతాబ్దానికి చెందిన చారిత్రక మసీదు రంజాన్ మాసంలో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని ఆకర్షిస్తుంది.

హైదరాబాద్: రంజాన్ మాసంలో ప్రార్థనలు సజావుగా నిర్వహించేందుకు చారిత్రక మక్కా మసీదులో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు .16వ శతాబ్దానికి చెందిన చారిత్రక మసీదు రంజాన్ మాసంలో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని ఆకర్షిస్తుంది. పవిత్ర ఖురాన్ అధ్యాయాలు పఠించబడే రాత్రిపూట నిర్వహించబడే 'తరావీ' ప్రార్థనలకు హాజరు కావడానికి ఎక్కువమంది వస్తారు. 

మౌలానా హఫీజ్ రిజ్వాన్ ఖురేషి, ఖతీబ్ మక్కా మసీదు, ప్రతి రాత్రి తరావీహ్ ప్రార్థనల సమయంలో ఖురాన్‌లోని మూడు అధ్యాయాలను పఠిస్తారు. రంజాన్ ప్రారంభాన్ని సూచించే అమావాస్య దర్శనం తర్వాత ప్రార్థన సెషన్‌లు ప్రారంభమవుతాయి.

Previous article